قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران اجرایی شد

دسترسی آزاد به اطلاعات در جوامع توسعه‌یافته و رو به رشد به عنوان یکی از ابزارهای جامعه‌ی مدنی جهت جلوگیری از فساد و شفاف‌سازی فعالیت‌های در کلیه‌ی سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز که  چند ماه پیش تدوین شده و به تصویب رسیده بود سرانجام در ایران اجرایی شد.

به گزارش ایرنا، حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، روز سه شنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۴ در نشستی با خبرنگاران از اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد و افزود: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تصویب در دولت و طی تشریفات قانونی اجرایی شد.

دولت ایران، آبان ماه سال گذشته آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کرد.

وی اظهار کرد: این قانون چند ماه قبل در دولت تصویب شده و زمینه اجرایی آن در کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال پیگیری است. آ‌یین‌نامه‌ اجرایی فوق روی وب سایت روزنامه رسمی قابل دسترسی است.

نوش آبادی ادامه داد: براساس این قانون هر فرد ایرانی می تواند به همه اطلاعات طبقه بندی نشده دسترسی داشته باشد.

سخنگوی وزارت ارشاد، دسترسی به اطلاعات را حق مردم و تکلیف دولت دانست و افزود: کمیسیون تشکیل شده بر حسن اجرای این قانون نظارت می کند و با رفع اختلافات در صدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون است.

متن کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که پیش از این منتشر شده بود در قالب PDF از وب‌سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل دریافت است.

باید صبر کرد و دید آیا اجرایی شدن این قانون در عمل به شفافیت و جلوگیری از فساد کمکی خواهد کرد یا خیر.